اطلاعات تکمیلی آزمون ها

اطلاعات آزمون های دانشگاه های خارج از کشور

- tipda uzmanlikk sinavi
آزمون مورد نیاز برای ورودبه دوره های تخصصی پزشکی ،دامپزشکی،پیراپزشکی در دانشگاههای ترکیه می باشد دوبار در سال برگزارمی شود شامل دو بخش علوم پایه پزشکی وکلینیک میباشد

- dis hekimligi uzmanlik sinavi
برای ورود به دوره تخصصی دندانپزشکی دردانشگاه های ترکیه مورد نیاز است دوباردرسال برگزارمی شود شامل دو بخش علوم پایه پزشکی وکلینیک به زبان ترکی برگزار می شود

- Yan Dal Uzmanlik sinavi
آزمون مورد نیاز برای ورودبه دوره فوق تخصص پزشکی می باشد یک باردرسال برگزار می شود شامل موارد تخصص درگرایش های کودکان،داخلی،جراحی وزنان زایمان می باشد

- Hacettepe , Gazi, Ankara
مدرک زبان ترکی استانبولی توسط دانشگاه های مختلف برگزار میشود

- Yabanci dil sinavi
آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی دردانشگاه های ترکیه دوباردرسال توسط سازمان سنجش ترکیه برگزارمی شود ( موردنیاز برای ورودبه دوره های کارشناسی ارشد ،دکترا وتخصص پزشکی و دندانپزشکی )

- Yabamci ogrenci sinavi
آزمون ورودی دوره کارشناسی،پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه های ترکیه همه ساله در فصل بهارتوسط هر دانشگاه به طورمجزا برگزار می شود شامل دروس ریاضی،هندسه،وIQ می باشد

- Schelastic Aptitude test
آزمون مورد قبول برای ورود به دوره کارشناسی در آمریکا،کانادا،استرالیا،و برخی دانشگاه های اروپا (ازجمله ترکیه) سالانه شش بار در اغلب کشورهای بزرگ برگزارمی شود (ازجمله ترکیه) شامل سه بخش ریاضی زبان انگلیسی و انشاء انگلیسی است

- Akademik lisonsustu,Exitimi sinavi
آزمون ورودی برای تحصیلات تکمیلی در دانشگاه های ترکیه دوبار در سال برگزارمی شود شامل چهار بخش متشکل از دو بخش ریاضی و دوبخش زبان ترکیه (sayisal)(sozel)

- Graduate Record Exam
به صورت paper base,internet base در نقاط مختلف جهان (ایران) برگزار می شود برای ورود دوره های تحصیلات تکمیلی،دانشگاه های مختلف جهان (ازجمله ترکیه و آلمان) مورد قبول است شامل سه حوزه کلامی ،کمی ،ونگارش است