خدمات اعزام دانشجو به آلمان

خدمات اعزام به آلمان

- مشاوره تحصیلی تخصصی
- اخذ پذیرش از دانشگاههای آلمان در کلیه مقاطع
- راهنمایی در مورد انتخاب رشته و دانشگاه
- کمک در آماده سازی و تهیه مدارک
- کمک در ویرایش انگیزش نامه ، رزومه و …
- کمک در پر کردن فرم سفارت
- مشاوره در مورد روز مصاحبه
- رزرو خوابگاه در دانشگاه مقصد
- رزور هتل (برای اقامت در بدو ورود )
- کمک به ثبت نام در شهرداری شهر
- کمک به افتتاح حساب
- تور آشنایی با شهر ( شامل : معرفی و راهنمای استفاده از وسایل نقلیه شهری و بین شهری، معرفی مراکز خرید و اماکن دیدنی )