خدمات اعزام دانشجو به ترکیه

خدمات اعزام به ترکیه - دوره کارشناسی

- ارائه مشاوره تحصیلی تخصصی
- برگزاری دوره های آموزشی ازمون های (YÖS) وSAT
- برگزاری دوره های آموزشی زبان ترکی (tömer)
- برگزاری آزمون های آزمایشی
- برنامه ریزی و پشتیبانی پیشرفت تحصیلی
- انجام مراحل ثبت نام، اخذ کارت ورود به جلسه و اعلام نتایج آزمونها
- برگزاری تورهای شرکت در آزمونهای (YÖS)
- انتخاب رشته و ارسال مدارک داوطلبان به دانشگاهها و اخذ پذیرش
- هماهنگی های لازم جهت اسکان
- ارایه کتب و جزوات آموزشی

خدمات اعزام به ترکیه - دوره کارشناسی ارشد و دکتری

- ارائه مشاوره تحصیلی تخصصی
- برگزاری دوره های آموزشی آزمون های ALES.GRE وYDS
- برگزاری دوره های آموزشی زبان ترکی (tömer)
- برگزاری آزمون های آزمایشی ALES و GRE و tömer
- انجام تمام مراحل ثبت نام، اخذ کارت ورود به جلسه و اعلام نتایج آزمونهای ALES ،KPDS وYDS,UDS
- برگزاری تورهای شرکت در آزمون
- راهنمایی در خصوص نحوه اخذ پذیرش از دانشگاهها
- ارایه کتب و جزوات آموزشی