Home » ۱۳۹۵ » دی

تمهیدات وزارت بهداشت برای تایید مدارک دانشگاه‌های خارجی

قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه افرادی که مدرک تحصیلی خود را در یکی از دانشگاه‌های خارج از کشور دریافت کرده اند برای بازگشت به داخل نگران ارزشیابی مدرک خود نباشند گفت: شرکت در آزمون های بین المللی و ارزشیابی مدرک...

ادامه مطلب